resim-heykel-muzesi

Koleksiyon

Bugün ülkemizin en geniş kapsamlı ve zengin özel koleksiyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’nun ilk nüvesi 1940 yılına tarihlenmektedir. Envanter kayıtlarına göre koleksiyona dahil edilen ilk 3 eser; Hikmet Onat’ın (1882-1977); Peyzaj Ortaköy, Şevket Dağ’ın (1876-1944) Rüstem Paşa Cami İçi ve Hasan Vecih Bereketoğlu’nun (1895-1971) Kayık ve Evler tablolarıdır. Eserler 1939 yılında açılan ilk Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nden alınmıştır.

Türk resim sanatının üç usta sanatçısının imzasını taşıyan bu üç resim, koleksiyon yapma bilincine atılan ilk adımların seçiciliğini de belirlemektedir. İzleyen dönemde, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, D Grubu, Halkevleri ve CHP Yurt Sergileri’nden alınan eserler, koleksiyonu nitelik ve nicelik açısından zenginleştirmiştir.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, nitelik ve niceliği ile ayrıcalıklı bir yapıya sahiptir. Öncelikle, sayısal olarak önemli bir miktarda eseri bünyesinde barındırmaktadır. Koleksiyonda 900’ün üzerinde sanatçının 2500’ü aşkın yapıtı bulunmaktadır. Sayısal çokluktan daha önemlisi, bu birikimin Türk resim sanatının gelişim çizgisini sunacak nitelikte olmasıdır. Koleksiyon, Türk resim sanatının önemli temsilcilerini kapsamına alan, koleksiyonun önemli bir ayrıcalığı da Türk resim sanatının temel taşları olan resimlerin, kronolojik bir düzen içinde artmasıdır.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, Türk resim sanatının başlangıç yıllarından itibaren üretilmiş örneklerden başlayan ve 2000’lere uzanan gelişim süresini kapsayan sanat yapıtlarını bünyesinde toplamaktadır. Bu özelliğiyle de klasik resim sanatımızın tarihini yansıtan bir koleksiyon olma ayrıcalığına sahiptir.

Koleksiyon; Tanzimat Öncesi Ressamlar, Sanayi-i Nefise’nin İlk Mezunları, Asker Ressamlar Kuşağı, Çallı Kuşağı, İlk Ressam Kadınlar, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği Üyeleri, d Grubu, Yeniler Grubu, Onlar Grubu ve Modern Dönemden günümüze çağdaş sanatçıların eserlerinden bir seçki sunmaktadır.