FİNANSAL OKURYAZARLIK

Finansal Okuryazarlık Eğitimi, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan tek oturumluk sertifikalı online bir eğitim programıdır.

Eğitime İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi hariç, 27 yaşından gün almamış öğrenciler kabul edilmektedir.

Program, üniversite öğrencilerine temel ekonomik kavramları ve iktisat metodolojisini tanıtarak finansal göstergeleri okuyabilme becerisi kazandırmaktadır. Yaşamın her alanını etkileyen iktisadi olgulara aşinalık kazanmanın temel olarak hedeflendiği Finansal Okuryazarlık Eğitimi programında katılımcılar, harcama ve gelir çalışması yaparak bütçe yönetimine dair bilgiler edinirken, bankacılık sisteminin işleyişi ve bankaların günümüz dünyasındaki yeri hakkında da bilgi sahibi olurlar.

Sınırlı sayıda katılımcı kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için info@isbankmuze.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz.