MÜZE BİNASI

Bugün “Türkiye İş Bankası Müzesi” olarak hizmet veren tarihi bina, Osmanlı İmparatorluğu’nda posta teşkilatının kurulduğu 1840 yılından itibaren Yenicami avlusu posta hizmetlerinde merkez olarak kullanıldı. Bu alanda bulunan ve önceleri Evkaf Nezareti’ne ait olup cizye vergisinin alındığı yer olan büyük ahşap bina, hayvanların sığmasına uygun bir avluya sahip olması, şehir ticaretine ve sahile yakın bir yerde konumlanması sebebiyle “Postahane-i Âmire”ye dönüştürüldü. 1870 yılında Posta ve Telgraf idareleri birleştirilerek bir nezaret yönetimine verilince Postahane-i Âmire’ye “İstanbul Postanesi” adı verildi. Zamanla bu ahşap binaya nezaret kalemleriyle posta servisleri sığmadı ve daha geniş bir binaya ihtiyaç duyuldu. Bu sebeple, ahşap yapı 1890 yılında yıktırıldı, yerine yaptırılan kâgir bina 23 Eylül 1892’de hizmete girdi.

1909 yılında İstanbul Postahanesi, Sirkeci’de yapımı biten Büyük Postahane’ye taşınınca, Yenicami binası “paket postahanesi” olarak hizmet vermeye devam etti. 1923 yılında binanın mülkiyeti, Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası’na geçti.

1927’de Türkiye İş Bankası’nın İtibar-ı Milli Bankası ile birleşmesiyle Yenicami’deki bina bu kez İş Bankası’na devredildi. Devirden sonra banka şubesi olarak kullanılmak üzere çeşitli tadilatlar yapılan binada, Banka’nın 70 kişiyi bulan personelinin yerleşebilmesi için yeni odalar oluşturuldu. 20 Şubat 1928 tarihinde bina, İş Bankası İstanbul Şubesi olarak hizmet vermeye başladı. İstanbul’da diğer şubelerin açılmaya başlamasından birlikte, 1950’li yıllarda Yenicami Şubesi adını alan bina, 2004 yılına kadar banka şubesi olarak kullanıldı.

2005 yılında binanın Türkiye İş Bankası Müzesi olarak açılması için çalışmalar başladı. Binanın banka şubesi olarak kullanılmaya başladığı dönemlerdeki orijinal mobilyalar ve şube yerleşimi olduğu haliyle muhafaza edilerek, binaya müze işlevinin gerektirdiği iklimlendirme, güvenlik ve aydınlatma sistemleri eklendi. Bodrum katta bulunan Ana Kasa ve Kiralık Kasa Daireleri sergilemeye açılmak üzere düzenlendi, arşiv olarak kullanılan depolardan biri koleksiyonların saklanması için hazırlanırken, diğeri atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi için 50 kişilik bir salona dönüştürüldü.

Binanın giriş katı, banka şubesi kullanımına tamamen sadık kalınarak bankoları ve kasalarıyla sergi alanı olarak tasarlandı. İş Bankası Kültür Yayınları kitap satış mağazası bu katta konumlandırıldı. Birinci kattaki odalar ise koleksiyon sergileri ile çalışan ofisleri için kullanıldı.