resim-heykel-muzesi

Kalıcı Sergi

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, Türkiye’nin en eski ve en geniş kapsamlı koleksiyonlarından biridir. 1940 yılında, Hikmet Onat’ın Peyzaj Ortaköy, Şevket Dağ’ın Rüstem Paşa Cami İçi ve Hasan Vecih Bereketoğlu’nun Kayık ve Evler tablolarının satın alınmasıyla başlayan Koleksiyon’da günümüzde 900’ün üzerinde sanatçının 2.700’ü aşkın eseri bulunmaktadır. Türkiye İş Bankası tarafından yıllar içerisinde biriktirilmiş ve özenle korunmuş bu seçkin koleksiyon, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin oluşumuna olanak sağlamıştır. 

Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak 29 Ekim 2023 tarihinde ziyarete açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kalıcı sergi seçkisi Türk resim ve heykel sanatının gelişimine ışık tutmak amacıyla Prof. Dr. Gül İrepoğlu küratörlüğünde; kronolojik, tematik ve kavramsal olarak hazırlanmıştır. “Türk Resmini İzlemek” başlıklı kalıcı sergi Müzenin 5. ve 4. katına konumlandırılmıştır.  

Sergi rotasının da başlangıcı olan 5. katta; 19. yüzyıl sonu – 20. yüzyıl başı Türk resim sanatının öncüleri, 1914 Kuşağı ressamları ve Cumhuriyet’in ilk dönem sanatçılarının eserleri yer almaktadır. Sergi akışının içinde Deniz Coşkusu, Anadolu Esinlenmeleri, Kadın Portreleri gibi özel başlıklar da bu sanat yolculuğuna canlılık katmaktadır. Bu katta Osman Hamdi Bey, Hoca Ali Rıza, Süleyman Seyyid Bey, Şeker Ahmet Paşa gibi Türk Resim Sanatının önde gelen sanatçılarının eserleri yer almaktadır.  

Kalıcı Sergi 4. katta devam etmekte ve 20. Yüzyılın ortalarından günümüze uzanan bir seçkiyi izleyiciye sunmaktadır. Sergileme akışı içinde izleyici; Nurullah Berk, Abidin Dino, Zeki Faik İzer, Elif Naci, Cemal Tollu ve heykeltıraş Zühtü Müridoğlu gibi d Grubu sanatçılarının renkli ve yenilikçi eserleri ile buluşmakta, Eyüboğlu dünyasına tanıklık etmekte, çağdaş bireyselliğin yansımalarını Devrim Erbil, Özdemir Altan, Burhan Doğançay, Bedri Baykam gibi sanatçıların yapıtlarından izlemektedir. Yaşantının Getirdikleri, Hayvanlar Âleminden, Eski Bahçelerde, Apartman Salonunda Sanat gibi özel başlıklar da bu sanat yolculuğuna canlılık katmaktadır.