KOLEKSİYON

Müzemizin koleksiyonu, Banka’nın kuruluşundan bugüne dek kullanılan, Cumhuriyet Dönemi bankacılığının dönüşüm evrelerini yansıtan ve Banka’daki gündelik yaşamın vazgeçilmez parçası olan nesne, belge ve görsel-işitsel malzemelerden oluşur.

Müzede farklı dönemlere ait daktilolar, muhasebe ve hesap makineleri, kumbaralar, damga ve mühürler, promosyon malzemeleri, çeşitli iletişim ve teknoloji araçları, büyük servis kasaları gibi nesneler sergilenir. Ayrıca sabit halde bulunan eski banka bankoları, ana kasa ve kiralık kasa daireleri de ziyaretçinin erişimine açıktır.

Poliçeler, makbuzlar, tahsilat fişleri, kasa fişleri, hisse senetleri, çekler, banka cüzdanları gibi bankacılık hizmetlerine ilişkin belgeler; sözleşmeler, banka iç yazışmaları, kurum ve kuruluşlarla yapılan resmi yazışmalar; bankaya yazılan mektuplar, şubenin ilk dönem personel bilgileri gibi toplumsal ve iktisadi hayatı yansıtan belgeler; gazete reklamları, reklam afişleri, kartpostallar gibi tanıtıma yönelik malzemeler; fotoğraflar, resimler, eski mimari plan ve projeler ile çeşitli konularda yapılmış yüzlerce film Türkiye İş Bankası arşivini oluşturur. Tüm bu arşiv, sosyal ve iktisadi alanlarda tarih yazımını fark edilir biçimde zenginleştirecek çeşitliliğe sahiptir. Müze, bankacılık kurallarını her zaman gözeterek, bu arşivi geçici ve kalıcı sergileriyle ziyaretçileriyle paylaşır.

BAĞIŞ

Müzemiz, ağırlıklı olarak Türkiye İş Bankası tarihine ait koleksiyonlarla oluşturulmuştur. Sizlerin bağışlarıyla Müze koleksiyonunu, sergilenen belge ve nesneleri zenginleştirmek ve bunları en sağlıklı ve güvenli biçimde yarınlara aktarmak Türkiye İş Bankası Müzesi’nin birincil görevleri arasındadır.

Detaylı bilgiye info@isbankmuze.com.tr adresine e-posta göndererek ulaşılabilir.

Galeri